За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас, поддържащи и възстановителни дейности

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 799 900,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-13-110

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Бургас

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Бургас

Област: Бургас


Цел

Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас, поддържащи и възстановителни дейности


Дейности

Дейност: 1 Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

Дейност: 2 Посетителска инфраструктура и капитално строителство

Дейност: 3 Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

Дейност: 4 Планиране и оптимизация на управлението

Дейност: 5 Одит

Дейност: 6 Организация и управление на проекта

Дейност: 7 Публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Благоевград, можете да намерите - ТУК

« обратно