За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности за устройство и управление на Р"Калиакра", Р "Камчия", ПР "Балтата" и ПР "Калфата"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 037 880,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-4-92

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Варна

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Варна

Област: Варна


Цел

“Дейности за устройство и управление на Р “Калиакра”, Р “Камчия”, ПР “Балтата” и ПР “Калфата”


Дейности


1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство

3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

5. Планиране и оптимизация на управлението

6. Одит

7. Организация и управление на проекта

8. ПубличностИнформация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Варна, можете да намерите - ТУК

« обратно