За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Устройство и управление на резерват "Бяла крава" и поддържани резервати "Хайдушки чукар" и "Савчов чаир"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 304 900,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-9-105

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Велико Търново

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Велико Търново

Област: Велико Търново


Цел

Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”


Дейности


1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи


2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство

 

3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)


4. Планиране и оптимизация на управлението

 

5. Одит

 

6. Организация и управление на проекта

 

7. Публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Велико Търново, можете да намерите - ТУК

« обратно