За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст" - изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ гр. Враца

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-17-115

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Враца

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Враца

Област: Враца


Цел

Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст" - изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ гр. Враца


Дейности

  1. Маркиране на терен на границите на резерват „Врачански карст".“
  2. Ремонт на Опознавателен маршрут „Воеводин дол-Скакля".
  3. Обозначаване подходите с табели, изработка и поставяне на информационни табла, изграждане на кътове за отдих и подновяване на маркировката по маршрути „Бистрец-Леденика" с изходен пункт" кв.Бистрец, маршрут „Ботев път" с изходен пункт местността „Кръстиля" и маршрут „Кривите" с изходен пункт кв. „Медковец".
  4. Закупуване и поставяне на интерактивна информационна табела на подходящо централно място в града с информация за маршрутите и режимите в резервата по повод отбелязване на 30 годишнината от обявяването му.
  5. Издаване на информационни материали за резерват „Врачански карст". Повишаване на познанията в областта на защитените територии и биоразнообразието и екологичната култура на учащи, чрез преминаване по опознавателен маршрут в резерват „Врачански карст".
  6. Оборудване на информационен и посетителски център в съществуващо помещение.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Враца, можете да намерите - ТУК

« обратно