За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват "Чупрене", резeрват "Горната кория" и поддържан резерват "Ибиша"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 246 600,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-11-107

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Монтана

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Монтана

Област: Монтана


Цел

Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват "Чупрене", резрват "Горната кория" и поддържан резерват "Ибиша"


Дейности

  1. Посетителска инфраструктура и капитално строителство 
  2. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) 
  3. Паниране и оптимизация на управлението 
  4. Одит 
  5. Публичност
  6. Организация и управление на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Монтана, можете да намерите - ТУК

« обратно