За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 415 000,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-16-114

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Пазарджик

Област: Пазарджик


Цел

Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката"


Дейности

1. Посетителска инфраструктура и капитално строителство

1.1 Проектиране, изработване, и монтаж на табели (указателни, информациони, със смесено съдържание) по утвърдени пътеки за посетители от МОСВ в четирите резервата;

1.2 Благоустрояване и обезопасяване на пътеките за посетители : поставяне на мостчета, парапети, стъпала, попълване на дупки по трасето, разчистване на пътеката от паднали стволове и др. препядствия.

2. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

2.1 Проектиране, реализация и поддръжка на специализиран сайт за четирите резервата;

2.2 Оформяне на образователен маршрут по протежението на пътеките за посетители в четирите резервата;

2.3 Издаване на информационна брошура съдържаща информация и снимков материал за флората и забележителностите по протежението на пътеките за туристи в четирите резервата.

3. Планиране и оптимизация на управлението

3.1 Разработване на планове за управление включително инвентаризация на горите в резерватите.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Пазарджик, можете да намерите - ТУК

« обратно