За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Изпълнение на дейности за устойчиво управление на резерват "Църна река", поддържан резерват "Габра" и поддържан резерват "Острица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 265 918,92 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-15-112

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Перник

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Перник

Област: Перник


Цел

Изпълнение на дейности за устойчиво управление на резерват "Църна река", поддържан резерват "Габра" и поддържан резерват "Острица"


Дейности

  1. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
  2. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
  3. Планиране и оптимизация на управлението
  4. Одит
  5. Организация и управление на проекта
  6. ПубличностИнформация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Перник, можете да намерите - ТУК

« обратно