За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 780 200,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-8-103

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Пловдив

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Пловдив

Област: Пловдив


Цел

Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”


Дейности

 

Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

Дейност 2: Посетителска инфраструктура и капитално строителство

Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

Дейност 4: Планиране и оптимизация на управлението

Дейност 5: Одит на проекта

Дейност 6: Организация и управление на проекта

Дейност 7: Мерки за информация и публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Пловдив, можете да намерите - ТУК

« обратно