За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ - Смолян

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 275 960,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-10-106

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Смолян

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Смолян

Област: Смолян


Цел

Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ - Смолян


Дейности


  1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
  2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
  3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
  4. Планиране и оптимизация на управлението
  5. Одит
  6. Организация и управление на проекта
  7. Публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Смолян, можете да намерите - ТУК

« обратно