За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 413 400,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-1-88

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Стара Загора

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Стара Загора

Област: Стара Загора


Цел

„Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати – изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора”


Дейности

  1. Посетителска инфраструктура и капитално строителство 

  2. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) 

  3. Планиране и оптимизация на управлението 

  4. Одит на проекта 

  5. Организация и управление 

  6. Мерки за публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Стара Загора, можете да намерите - ТУК

« обратно