За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват "Вълчи дол' и поддържани резервати "Женда", "Борака", "Боровец", "Чамлъка"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 375 490,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-7-97

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Хасково

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Хасково

Област: Хасково


Цел

„Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”


Дейности

  1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
  2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
  3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
  4. Планиране и оптимизация на управлението
  5. Одит на проекта
  6. Организация и управление
  7. Информация и публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Хасково, можете да намерите - ТУК

« обратно