За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности за устройство и управление на поддържани резервати в обхвата на РИОСВ Шумен

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 852 314,40 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-2-89

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Шумен

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Шумен

Област: Шумен


Цел

Дейности за устройство и управление на Поддържани резервати в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен


Дейности

  1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
  2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
  3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
  4. Отразяване на защитената територия в КК и КР
  5. Планиране и оптимизация на управлението
  6. Одит
  7. Организация и управление на проекта
  8. ПубличностИнформация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Шумен, можете да намерите - ТУК

« обратно