За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Беласица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 344 108,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113326-7-101

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: ДПП Беласица

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Петрич

Област: Благоевград


Цел

Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк "Беласица"


Дейности

Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

Дейност 2: Туристическа инфраструктура и капитално строителство

Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

Дейност 5: Одит на проекта

Дейност 6: Организация и управление на проекта

Дейност 7: Мерки за публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на ДПП Беласица, можете да намерите - ТУК

« обратно