За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по устойчиво управление на природен парк "Витоша"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 5 240 300,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113326-4-98

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекцията на природен парк "Витоша"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Столична

Област: София


Цел

Дейности по устойчиво управление на природен парк "Витоша"


Дейности


Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 

Дейност 2: Туристическа инфраструктура и капитално строителство 

Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) 

Дейност 4: Планиране на управлението 

Дейност 5: Одит на проекта

Дейност 6: Организация и управление на проекта 

Дейност 7: Мерки за публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на природен парк "Витоша", можете да намерите - ТУК

« обратно