За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

ИД - ПП "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Златни пясъци"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 897 723,70 лв


Регистрационен номер: DIR-5113326-11-113

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Златни пясъци"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Варна

Област: Варна


Цел

Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”


Дейности

 

Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

Дейност 2: Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и капитално строителство

Дейност 3: Дейности, свързани с интерпретация и образователни програми

Дейност 4: Дейности, свързани с планиране и оптимизация на управлението

Дейност 5: Одит на проекта

Дейност 6: Дейности по организация и управление на проекта

Дейност 7: Мерки за публичност


 

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на природен парк "Златни пясъци", можете да намерите - ТУК

« обратно