За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Устройство и управление на природен парк Персина

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 828 400,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113326-1-90

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Персина"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Белене

Област: Плевен


Цел

Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Персина”


Дейности

 

Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площ

Дейност 2: Туристическа инфраструктура и капитално строителство

Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

Дейност 4: Планиране на управлението

Дейност 5: Одит

Дейност 6: Управление на проекта

Дейност 7: Мерки за публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на природен парк "Персина", можете да намерите - ТУК

« обратно