За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Устойчиво управление и устройство на природен парк "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 680 687,86 лв


Регистрационен номер: DIR-5113326-3-95

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Сините камъни"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Сливен

Област: Сливен


Цел

Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни”


Дейности

 

Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности


Дейност 2: Изграждане и поддържане на посетителска инфраструктура и капитално строителство


Дейност 3: Интерпретация и образователни програми


Дейност 4: Планиране и оптимизация на управлението


Дейност 5: Одит на проекта


Дейност 6: Управление на проекта


Дейност 7: Мерки за информация и публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на природен парк "Сините камъни", можете да намерите - ТУК

« обратно