За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Устройство и управление на ПП "Шуменско плато"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 4 879 555,26 лв


Регистрационен номер: DIR-5113326-2-93

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Шуменско плато"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Шумен

Област: Шумен


Цел

Устройство и управление на ПП „Шуменско плато“


Дейности

 

Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

 

Дейност 2: Посетителска инфраструктура и капитално строителство

 

Дейност 3: Интерпретация и образователни програми

 

Дейност 4: Планиране и оптимизация на управлението

 

Дейност 5: Одит

 

Дейност 6: Организация и управление на проекта

 

Дейност 7: Мерки за публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на природен парк "Шуменско плато", можете да намерите - ТУК

« обратно