За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 274 730,00 лв


Регистрационен номер: 58131-109-109

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Рила

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Рила

Област: Кюстендил


Цел

Настоящият проект включва изработка на цялостна техническа документация за дейностите, свързани с реконструкцията и доизграждането на канализационна инфраструктура за отпадни и дъждовни води, както и водоснабдителна инфраструктура


Дейности

  • Предпроектни проучвания;
  • Идейно и работно проектиране;
  • Изработка на комплексен доклад за съответствие на работен проект;
  • Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ на разходите и ползите и подготовка на формуляр за кандидатстване на бъдещия инвестиционен проект;
  • Осигуряване на публичност на изпълнението на проекта;
  • Одит на проекта


« обратно