За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 419 600,00 лв


Регистрационен номер: 58131-112-112

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Луковит

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Луковит

Област: Ловеч


Цел

Проектът обхваща подготовката на комплекта изискуеми документи за инвестиционен проект на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води, дейности за информиране и публичност, дейности за мониторинг и контрол, докладване на нередности, отчети и одити


Дейности

 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за изготвяне на работен проект за гл.колектори ІІІ, ІV и V - гр. Луковит;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за изготвяне на идеен и работен проект за ПСОВ - гр. Луковит;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за Доклад по ОВОС;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за изготвяне на анализ на разходите и ползите;
 • Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП;
 • Изготвяне на работни проекти за гл.колектори ІІІ, ІV и V;
 • Изготвяне на проект за пречиствателна станция за отпадъчни води - фаза идеен и работен проект - Приложение № 4;
 • Изготвяне на доклад за ОВОС;
 • Изготвяне на анализ на разходите и ползите;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на строителен надзор;
 • Консултантска помощ - разработка на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG 161РО005/08/1.30/01/01;
 • Консултантска помощ - изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на консултанти, които да разработят инфраструктурен проект за ПСОВ по ОП "Околна среда";
 • Одит на проекта;
 • Дейности за информация и публичност


« обратно