За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, община Карлово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 580 800,00 лв


Регистрационен номер: 58131-116-116

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Карлово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Карлово

Област: Пловдив


Цел

С настоящото проектно предложение Община Карлово кандидатства за техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово. Инвестиционният проект се отнася до доизграждане на канализационната мрежа, изграждане на довеждащ колектор и на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Баня.


Дейности

 • Подготовка и мобилизация за започване на проекта в.т.ч.:
  • Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП;
  • Провеждане на процедури по ЗОП (по вече изготвените документации) и сключване на договори за услуги;
  • Изпълнение на договор за "Техническа помощ за проект "Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово";
  • Изпълнение на договор "Подпомагане на ЗИП на община Карлово при реализацията на проект "Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово";
  • Изпълнение на договор "Одит на проект "Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово";
  • Изпълнение на договор за "Информация и публичност за проект "Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово";
 • Приключване на проекта.


« обратно