За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за ПСОВ

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 291 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-122-122

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Трън

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Трън

Област: Перник


Цел

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на финансова подкрепа на общинската администрация на град Трън в изготвянето на пълна техническа документация (съдържаща детайлизирани идейни, технически и работни инвестиционни проекти) за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, разширение на канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.


Дейности

  • Изготвяне на предварителни (пред инвестиционни) проучвания;
  • Избор на доставчик на услуга - Проектиране, съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 към Формуляра за кандидатстване;
  • Проектиране на реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа;
  • Проектиране на разширение на съществуващата канализационна мрежа;
  • Проектиране на изграждане на ПСОВ;
  • Сключване на договор с външен консултант за подпомагане на общинската администрация по подготовка на документацията за финансиране на последващия инвестиционен проект по изпълнение на инфраструктурата на водния цикъл;
  • Сключване на договор с външен експерт за подпомагане на общинската администрация по изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите;
  • Избор на одитор с оглед изготвяне одит на проекта;
  • Мерки за информация и публичност.


« обратно