За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за решаване проблемите на водния цикъл на гр. Върбица, общ. Върбица: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за канализационна мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 322 498,00 лв


Регистрационен номер: 58131-123-123

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Върбица

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Върбица

Област: Шумен


Цел

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на финансова подкрепа на общинската администрация на град Върбица в изготвянето на пълна техническа документация (съдържаща детайлизирани идейни, технически и работни инвестиционни проекти) за рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в град Върбица


Дейности

  • Изготвяне на предварителни (пред инвестиционни) проучвания;
  • Избор на проектантска организация, съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 към Формуляра за кандидатстване;
  • Разработване на проект "Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Върбица";
  • Разработване на проект "Канализационна мрежа на гр. Върбица";
  • Разработване на проект "Пречиствателна станция за отпадъчните води на гр. Върбица";
  • Сключване на договор с външен консултант за подпомагане на общинската администрация по подготовка на документацията за финансиране на последващия инвестиционен проект по изпълнение на инфраструктурата на водния цикъл;
  • Сключване на договор с външен експерт за подпомагане на общинската администрация по изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите;
  • Избор на одитор с оглед изготвяне одит на проекта;
  • Мерки за информация и публичност.


« обратно