За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за управление на водите на територията на гр. Борово, община Борово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 739 883,00 лв


Регистрационен номер: 58131-124-124

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Борово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Борово

Област: Русе


Цел

Основна цел на настоящото проектно предложение е изготвянето на идеен, технически и работен проект за изграждане и развитие на модерна водостопанска инфраструктура в град Борово, в съответствие с европейските стандарти и задоволяваща нуждите на населението и икономиката


Дейности

  • Избор на проектантска организация, съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 към Формуляра за кандидатстване;
  • Прединвестиционни проучвания;
  • Работен проект с ПСД (проектно-сметна документация);
  • Избор на външен консултант/експерт, който да подготви цялостна документация за кандидатстване с инфраструктурен проект по ОПОС;
  • Информационни дейности;
  • Одит и отчитане на проекта;


« обратно