За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Дупница"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 587 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-128-128

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Дупница

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Дупница

Област: Кюстендил


Цел

Изготвяне на качествен инвестиционен проект за подобряване на водната инфраструктура, с който да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”


Дейности

  • Подготовка на проекта и сформиране на екип за управление (Управителен съвет);
  • Възлагане и изготвяне на прединвестиционно проучване;
  • Подготовка и провеждане тръжна процедура за избор на изпълнител на ТП;
  • Изпълнение на договора за техническа помощ;
  • Осигуряване на публичност;
  • Извършване на независим одит;
  • Управление на проекта.


« обратно