За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр. Якоруда

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 342 800,00 лв


Регистрационен номер: 58131-135-135

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Якоруда

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Якоруда

Област: Благоевград


Цел

Община Якоруда планира изграждане на ПСОВ, както и реконструкция, модернизация и разширяване на съществуващата ВиК мрежа в гр. Якоруда, като една от най-неотложните и приоритетни задачи по отношение на цялостното подобряване на водния цикъл на територията на общината. В тази връзка е необходимо изготвянето на качествен инвестиционен проект за подобряване на водната инфраструктура, с който да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.”


Дейности

  • Подготовка на проекта и създаване на проектен екип;
  • Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на договор за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект;
  • Изпълнение на договора за техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект;
  • Вътрешен мониторинг, одит и контрол на изпълнението;
  • Дейности за осигуряване на публичност


« обратно