За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци - гр. Габрово, за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 250 344,00 лв


Регистрационен номер: 58131-139-139

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Настоящият проект предвижда техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата в кварталите Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово за последващо кандидатстване по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”


Дейности

 • Подготвителни дейности:
  • Подготовка на технически спецификации за избор на изпълнител (консултант техническа помощ);
  • Възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител (консултанти - техническа помощ) за подготовка на инвестиционно предложение;

 • Дейности, заложени за изпълнение от консултанта за разработване на пълно инвестиционно предложение за последващо андидатстване по ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013":
  • Подготовка на прединвестиционо проучване;
  • Проектиране на обекта на инвестицията;
  • Подготовка на финансов и икономически анализ и анализ разходи-ползи, ако е приложим;
  • Подготовка на тръжна документация за възлагане на дейностите по бъдещия инфраструктурен проект;
  • Подготовка на молба за кандидатстване за последващо финансиране на приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013";

 • Други спомагателни дейности, необходими за изпълнението на проекта (организационни):
  • Управление, докладване, отчитане и мониторинг;
  • Информираност и публичност;
  • Одит на проекта


« обратно