За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Технически дейности за комплексно водно решение за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни води гр. Каспичан, община Каспичан, обл. Шумен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 430 410,00 лв


Регистрационен номер: 58131-143-143

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Каспичан

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Каспичан

Област: Шумен


Цел

Настоящият проект включва изработка на цялостна техническа работна документация за дейностите, свързани с реконструкцията и изграждането на канализационна инфраструктура за отпадни и дъждовни води, както и водоснабдителна инфраструктура, план за собствен мониторинг на ВиК системите; техническа работна документация за ПСОВ за пречистване на отпадните води на гр. Каспичан и гр. Нови пазар и “План за собствен мониторинг” и “План за управление на утайките”


Дейности

  • Прединвестиционни, предпроектни проучвания за площадка за ГПСОВ - гр. Каспичан. Обследване на канализация и водопровод в гр. Каспичан;
  • Работни проекти за реконструкция и изграждане на канализация, довеждащ колектор и водопровод за гр. Каспичан;
  • Идейни и работни проекти за ГПСОВ - гр. Каспичан;
  • Комплексен доклад съответствие на работен проект за реконструкция и изграждане на канализация, довеждащ колектор и водопровод за гр. Каспичан;
  • Комплексен доклад за съответствие на работен проект за изграждане на ГПСОВ - гр. Каспичан;
  • Подготовка на комплект документи за кандидатстване за финансиране на подготвеният инвестиционен проект, в т.ч. - анализ "разходи-ползи", формуляр за кандидатстване;
  • Дейности по осигуряване на публичност на проекта;
  • Одит на проекта;
  • Управление на проекта.


« обратно