За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на ВиК мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 705 307,00 лв


Регистрационен номер: 58131-144-144

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Костинброд

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Костинброд

Област: София


Цел

Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд


Дейности

  • Предпроектни проучвания за площадка за ГПСОВ - гр. Костинброд и канализационни и водопроводни мрежи и съоръженията по тях;
  • Работно проектиране на ПСОВ - гр. Костинброд;
  • Работно проектиране на модернизация и доизграждане на канализационни и водопроводни мрежи и съоръженията по тях;
  • Подготовка на комплексен доклад за оценка на съответствие на работен проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд;
  • Подготовка на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект за модернизация и доизграждане на канализационните и водопроводните мрежи и съоръженията по тях;
  • Подготовка на финансови и икономически анализи, анализ "разходи-ползи" и формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещият инвестиционен проект;
  • Дейности по публичност на проекта;
  • Одит на проекта;
  • Управление на проекта


« обратно