За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на проектно предложение за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 45 100,00 лв


Регистрационен номер: 58131-147-147

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Белоградчик

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Белоградчик

Област: Видин


Цел

Проектът предвижда подготовка на проектна документация за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик. Основните дейности са свързани с изготвянето на технически проекти за част от водопроводите, както и извършване на всички съгласувателни и разрешителни процедури, предхождащи бъдещото изпълнение на инвестиционното намерение за реконструкция на част от водопроводната мрежа на града


Дейности

 • Първа работна среща на екипа по проекта;
 • Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик;
 • Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик;
 • Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик;
 • Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик;
 • Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик;
 • Издаване на становище от РИОСВ - Монтана;
 • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията на Закона за устройство на територията;
 • Получаване на разрешително за строеж;
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ на разходите и ползите;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик;
 • Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик;
 • Информационно представяне и публичност на проекта;
  Одит на проекта;
  Отчитане на проекта.


« обратно