За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 965 524,00 лв


Регистрационен номер: 58131-155-155

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Долни Чифлик

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Долни Чифлик

Област: Варна


Цел

Извършване на пълен набор от хидроложки, хидро-геоложки, геоложки проучвания, с оглед изготвянето на идейни/работни проекти за инвестиционните компоненти, които ще се подготвят ще са част от бъдещия инвестиционен проект. Оценка на съществуващата ВиК инфраструктура. Изготвяне на инвестиционна програма за развитието на ВиК система.


Дейности

  • Подготовка за започване на проекта;
  • Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП;
  • Провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори за услуги;
  • Изпълнение на договор "Подготовка на инвестиционен проект "Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик";
  • Изпълнение на договор "Подпомагане на ЗИП на община Долни Чифлик при реализацията на проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Интегрирано управление на водите на гр. Долни Чифлик";
  • Одит;
  • Информация и публичност за проекта;
  • Закриване на проекта.


« обратно