За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 058 754,00 лв


Регистрационен номер: 58131-158-158

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Смолян

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Смолян

Област: Смолян


Цел

Настоящият проект е за осигуряване на необходимата техническа помощ за пълна подготовка на бъдещ инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци”


Дейности

  • Подготовка и мобилизация за започване на проекта;
  • Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП;
  • Провеждане на процедури по ЗОП (по вече изготвените документации) и сключване на договори за услуги;
  • Изпълнение на договор "Подготовка на инвестиционен проект "Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци";
  • Изпълнение на договор "Подпомагане на ЗИП на община Смолян при реализацията на проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци";
  • Изпълнение на договор "Одит на проект";
  • Изпълнение на договор "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци";
  • Изпълнение на договор "Информация и публичност за проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци";
  • Закриване на проекта.


« обратно