За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 692 420,00 лв


Регистрационен номер: 58131-160-160

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Пазарджик

Област: Пазарджик


Цел

Предложеният проект е насочен към създаване на предпоставки за трайно решаване на проблемите с водоснабяването, канализационната мрежа и пречистването на водите в ареала Пазарджик. Ще бъдат извършени и детайлни финансово-икономически анализи в съотвествие методическите указания, както и обществени обсъждания за ползите от реализацията на проекта. След неговото завършване ще бъдат представени пред финансиращия орган технически и финансов отчет, придружени с независим финансов одит.


Дейности

  • Сформиране на екип по проекта;
  • Дейности по Оценка на въздействието върху околната среда;
  • Провеждане на обществено обсъждане за бъдещата реализация на проекта за ВиК мрежа и ПСОВ за с. Пищигово и с. Черногорово;
  • Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежа и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово;
  • Изготвяне на финансов и икономически анализ за подготовка и изпълнение на инвестиционния проект /в т.ч. и анализ «Раходи-ползи»;
  • Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
  • Комплектоване на формуляра за кандидатстване с инвестиционния проект;
  • Одит на проекта


« обратно