За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води гр. Земен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 226 320,00 лв


Регистрационен номер: 58131-167-167

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Земен

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Земен

Област: Перник


Цел

Създаването на предпоставки за подобряване ВиК инфраструктурата, пречистването на отпадните води и на екологичната обстановка.


Дейности

  • Подготовка на предпроектно проучване;
  • Експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация;
  • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗВ) или при поемане на общински дълг;
  • Проектиране, вкл. разработване/актуализиране на идейни или технически и работни проекти;
  • Подготовката на документация за възлагане на обществени поръчки, необходима за изпълнението на инвестиционния проект и комплектоване на формуляра за кандидатстване, включително;
  • Одит на проекта;
  • Мерки за информация и публичност.


« обратно