За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с. Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 324 795,00 лв


Регистрационен номер: 58131-168-168

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Симитли

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Симитли

Област: Благоевград


Цел

Подготовка за реконструкция на съществуващата в с. Крупник, община Симитли, водопроводна и канализационна система и доизграждането й, както и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води.


Дейности

 • Прединвестиционно проучване за реконструкция на канализационната мрежа на с.Крупник;
 • Прединвестиционно проучване за реконструкция на водопроводната мрежа на с.Крупник;
 • Изработване на работен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Крупник;
 • Изработване на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа на с.Крупник;
 • Изработване на работен проект за Пречиствателна станция за питейни води за с.Крупник;
 • Изработване на работен проект за Пречиствателни станции за отпадни води за с.Крупник;
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ, анализ за разходите и ползите;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Техническа помощ за управление на проекта;
 • Одит на проекта;
 • Публичност на проекта.


« обратно