За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Копривщица –актуализация на съществуващите мрежи”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 903 588,00 лв


Регистрационен номер: 58131-180-180

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Копривщица

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Копривщица

Област: София


Цел

Настоящият проект цели разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 - 2013г.”


Дейности

  • Изготвяне на предпроектно проучване, вкл. пълен анализ "ползи-разходи";
  • Разработване на идеен проект по смисъла на Наредба 4 към ЗУТ;
  • Разработване на работен проект по смисъла на Наредба 4 към ЗУТ;
  • Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по ос1 на ОП "Околна среда";
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проекта;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Подкрепа за организацията и управлението на проекта.


« обратно