За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Царацово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 254 500,00 лв


Регистрационен номер: 58131-188-188

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Марица

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Марица

Област: Пловдив


Цел

Проектът предвижда да се извършат дейности, в резултат на които да бъде изготвен пълен интегриран инвестиционен проект за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадни води в с. Царацово


Дейности

  • Изготвяне на предпроектно проучване за ПСОВ;
  • Подготвяне на документация по процедури по ЗОП за предпроектни проучвания, технически проекти, финансов анализ и други необходими при изготвяне на инвестиционния проект;
  • Провеждане на тръжни процедури по ЗОП за из биране на изпълните за предпроектни проучвания, технически проекти, финансов анализ и други необходими при изготвяне на инвестиционния проект и подписване на договор с избрания кандидат;
  • Изготвяне на технически проекти за ПСОВ, водопровод и канализация и реконструкция на ПСПВ;
  • Изготвяне на финансов и икономически анализ;
  • Процедури по одобрение и съгласуване с различни институции, както и доклад за съответсвие съгласо изискванията на ЗУТ;
  • Попълване на апликационна форма за кандидатстване;
  • Мерки по информираност и публичност;
  • Одит на проекта.


« обратно