За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 582 865,04 лв


Регистрационен номер: 58111-14-205

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Главиница

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Главиница

Област: Силистра


Цел

Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа.


Дейности

  • Изготвяне на технически проекти за 6 432 м. канализационна мрежа.
  • Изграждане на нова канализация - 14 648 м.
  • Подмяна на водопровод - 506 м.
  • Техническа помощ.
  • Надзор по време на строителството.
  • Публичност.

Пуснат в експлоатация: 02.09.2011 г.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9669


« обратно