За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на главен колектор VI и прилежащата канализационна мрежа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 8 196 187,00 лв


Регистрационен номер: 58111-37-228

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Каварна

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Каварна

Област: Добрич


Цел

Изграждане на канализационна система, включваща главен колектор VI, прилежащата канализационна мрежа и преливни канали при ПСОВ


Дейности

  • Проучвания.
  • Техническа помощ.
  • Публичност.
  • Надзор по време на строителството.
  • Одит.
  • Изграждане на: Главен колектор VI с обща дължина 1321м. и диаметри от DN 500 PE до DN 1400 стъклопласти; Отливен канал на ДПР-7 (дъждопреливник) с обща дължина 519м. и диаметри от DN 600 до DN 1200 стъклопласти; Второстепенна канализационна мрежа към главен колектор VI, с обща дължина на канализационните профили 4713 м; реконструкции на площадкови комуникации при Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Каварна. Реконструкциите включват Преливен канал от дъждопреливник №1 от РШ 29 иПреливен канал от дъждопреливник №2 изпълнени с DE800


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност

Реализирана стойност

Изпълнение %

Строителство на канализационни колектори

1,32 км.

1,32 км.

100

Строителство на канализационна мрежа

2,322 км.

2,322 км.

100

Пуснат в експлоатация: 03.06.2011 г.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9625

http://www.kavarna.bg/index.php?do=12&id=664&lang=bg

« обратно