За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Инвестиционни проекти за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи на Търговище по договор EUROPEAID/116766 C CARL BRO

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 16 009 043,00 лв


Регистрационен номер: 58111-18-209

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Търговище

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Търговище

Област: Търговище


Цел

Проектът предвижда рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище.


Дейности

  • Подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи в съответствие с резултатите от Прединвестиционно проучване - общо ок. 24 км.
  • Подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на нови, в съответствие с резултатите от Прединвестиционно проучване - общо ок. 10 км.


-

« обратно