За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на гр. Бургас – Меден Рудник

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 13 558 465,00 лв


Регистрационен номер: 58111-17-208

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Бургас

Област: Бургас


Цел

Рехабилитация на ВиК мрежите в квартал Меден рудник на гр. Бургас


Дейности

  • Проучвания и проектиране;
  • Техническа помощ;
  • Публичност;
  • Надзор по време на строителството;
  • Подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи в съответствие с резултатите от Прединвестиционно проучване - общо ок. 18 км;
  • Рехабилитация на Помпена станция "Победа" с подмяна на амортизирани помпени агрегати;
  • Подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на нови, вкл. 2 бр. канални помпени станции, в съответствие с резултатите от Прединвестиционно проучване - общо ок. 4.8 км.


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност (км.)

Строителство на канализационни колектори

2,4

Строителство на канализационна мрежа

4,8

Строителство на водопреносна мрежа

6,0

Реконструкция на водопреносна мрежа

12,0

 

Първа копка: 19 юли 2011 г.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9692

http://www.burgas.bg/bg/info/index/199

« обратно