За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ и реконструкция на съществуваща водопреносна мрежа в с. Тодор Икономово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 21 952 569,80 лв


Регистрационен номер: 58111-25-216

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Каолиново

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Каолиново

Област: Шумен


Цел

Проектното предложение отразява намерението на Община Каолиново за изграждане на битова канализация и модулна пречиствателна станция за отпадни води /МПСОВ/, както и строителство на нова вътрешна водоснабдителна мрежа в село Тодор Икономово, Община Каолиново, Област Шумен


Дейности

 • Подготовка на проект;
 • Организация и управление на проекта:
 • Избор на изпълнители за поддоговорени дейности;
 • Мониторинг, контрол и отчитане;
 • Осигуряване на информираност, прозрачност и публичност;
 • Обучение за поддръжка и експлоатация на обекта;
 • Строително-монтажни дейности:
 • Изграждане на канализационна мрежа;
 • Изграждане на МПСОВ;
 • Реконструкция на водоснабдителна мрежа;
 • Изграждане на път до МПСОВ.


-

« обратно