За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 235 929,97 лв


Регистрационен номер: 58111-32-223

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Горна Оряховица

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Горна Оряховица

Област: Велико Търново


Цел

Проектът е завършващият етап от предприетите дейности по изграждане на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в с.Първомайци. С реализиране на проекта се цели да се развие екологичната инфраструктура и да се допринесе за опазване на околната среда, подобряване качеството на живот и постигане на балансирано устойчиво развитие.


Дейности

Проектът  цели възстановена чистота на водите на р. Янтра. Осигурен достъп до водопроводната мрежа на 1673 жители. Включване на отпадните води на 44 55 е.ж. към РПСОВ Г.Оряховица - Д.Оряховица – Лясковец. Отвеждане на 39 л/с отпадни води до РПСОВ. Подобряване жизнената среда на 2 710 жители на населеното място.

  • Проучвания и проектиране.
  • Техническа помощ.
  • Публичност.
  • Надзор по време на строителството.
  • Одит.
  • Изграждане на 39 856 м канализационна мрежа и 9 741 м водопроводна мрежа с. Първомайци.


Първа копка: 7 октомври 2012 г.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9681

http://www.g-oryahovica.org/2011-11-29-20-24-43/2011-11-29-20-25-36/806-------------58111-co32-223.html
« обратно