За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подобряване на ВиК мрежата на град Попово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 10 017 512,00 лв


Регистрационен номер: 58111-40-231

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Попово

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Попово

Област: Търговище


Цел

Рехабилитация на ВиК мрежите в гр. Попово.


Дейности

  • Проучвания и проектиране
  • Техническа помощ
  • Строително-монтажни работи
  • Надзор по време на строителството
  • Публичност


Обслужвано население от проекта: 6 000 жители

Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност (км.)

Реализирана стойност

% изпълнение

Строителство на канализационна мрежа

6,5

6,5

100%

Реконструкция на водопроводна мрежа

16,5

16,5

100%


Първа копка:
15 януари 2011 г.

Проектът е изпълнен на 23.04.2013 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК


Информация за проекта в уеб страницата на община Попово, можете на намерите - ТУК

« обратно