За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в с. Цалапица, община Родопи

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 570 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-150-150

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Родопи

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Родопи

Област: Пловдив


Цел

С настоящото проектно предложение Община Родопи кандидатства за техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в село Цалапица, община Родопи. Инвестиционният проект се отнася до изграждане на канализационната мрежа, изграждане на довеждащ колектор и на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на село Цалапица


Дейности

  • Подготовка и мобилизация за започване на проекта;
  • Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП;
  • Провеждане на процедури по ЗОП (по изготвените тръжни документации в рамките на предходната Дейност 2) и сключване на договори с избраните Изпълнители на услуги;
  • Изпълнение на договор за "Техническа помощ за проект "Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в с. Цалапица, Община Родопи";
  • Изпълнение на договор "Подпомагане на ЗИП на община Родопи при реализацията на проект "Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в с. Цалапица, Община Родопи";
  • Изпълнение на договор "Одит на проект "Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в с. Цалапица, Община Родопи";
  • Изпълнение на договор "Информация и публичност за проект "Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в с. Цалапица, Община Родопи";
  • Приключване на проекта.


-

« обратно