За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Канализация на гр. Брезово и с. Чоба и подмяна на водопроводна мрежа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 568 420,00 лв


Регистрационен номер: 58131-03-03

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Брезово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Брезово

Област: Пловдив


Цел

Изготвяне на идеен и технически проект за изграждане на канализационна мрежа в гр. Брезово и с. Чоба, главни колектори за събиране и отвеждане на отпадъчните води, изграждане на пречиствателна станция и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа в гр. Брезово и с. Чоба


Дейности

  • Изготвяне на идеен проект за изграждане на канализационна мрежа в гр. Брезово и с. Чоба, главни колектори за отпадни води, ПСОВ и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на двете места;
  • Изготвяне на технически проект за изграждане на канализационна мрежа в гр. Брезово и с. Чоба, главни колектори за отпадни води, ПСОВ и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на двете места.


-

« обратно