За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 58 725 910,00 лв


Регистрационен номер: DIR-51011116-58-142

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Сливен

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Сливен

Област: Сливен


Цел

Снабдяване на населението със задоволително по качество и количество питейна вода, ограничаване на загубите на вода във водопреносната мрежа, увеличаване дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни ситеми.


Дейности

Дейност 1: Проучване и проектиране

Дейност 3: Строително-монтажни работи

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителствоИзграждане/рехабилитация на канализационна мрежа: 28,28 км.

Рехабилитация на водоснабдителна мрежа: 20,706 км.

Обслужвано население от проекта: 30 566 жители


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно