За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Мадан"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 746 400,00 лв


Регистрационен номер: 58131-04-04

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Мадан

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Мадан

Област: Смолян


Цел

Подготовка на инвестиционен проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Мадан”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

  • Изготвяне на предпроектно проучване, вкл. пълен анализ "разходи - ползи";
  • Разработване на прединвестиционно проучване и работен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007 - 2013г.";
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност на проекта;
  • Последваща оценка на проекта.


-

« обратно