За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/ - гр. Златоград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 662 750,00 лв


Регистрационен номер: 58131-05-05

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Златоград

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Златоград

Област: Смолян


Цел

Подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

  • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за предпроектно проучване, вкл. пълен анализ "ползи-разходи" и разработване на формуляр за кандидатстване за техническа помощ;
  • Подготовка на документация за решение за преценка необходимостта от ОВОС;
  • Изготвяне на предпроектно проучване, вкл. пълен анализ "ползи - разходи";
  • Разработване на прединвестиционно проучване и работен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007 - 2013г.";
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проект;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Подкрепа за организацията и управлението на проекта.


-

« обратно