За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 355 920,00 лв


Регистрационен номер: 58131-08-08

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Лъки

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Лъки

Област: Пловдив


Цел

Предоставяне на техническа помощ на Община Лъки за подготовка на предпроектни проучвания за целия проект, изготвяне на идеен проект за строителство на ПСОВ и разработване на работни проекти за строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр.Лъки. Всичко това е необходимо за кандидатстване по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г” за инфраструктурен проект във водния сектор


Дейности

  • Предпроектни проучвания за ПСОВ;
  • Идеен проект за ПСОВ;
  • Изготвяне на работни проекти за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа;
  • Процедури по съгласувания и одобрения на работните проекти;
  • Финансово-икономически анализ;
  • Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители;
  • Попълване на апликационна форма за кандидатстване;
  • Одит на проекта;
  • Мерки за информация и публичност.


-

« обратно